AVÍS LEGAL

Objecte i acceptació
Aquest avís legal regula l’ús del nostre lloc web, del qual és titular LOSADA ADVOCATS. La navegació pel lloc web de LOSADA ADVOCATS atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. El vostè respondrà davant de LOSADA ADVOCATS o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que li puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. Identificació i comunicacions
LOSADA ADVOCATS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: LOSADA ADVOCATS
El seu CIF és: —-
El seu domicili social és a: Ronda Ferran Puig, 4 2on pis 17001 – GIRONA
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats a la política de privadesa.

Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb LOSADA ADVOCATS es consideraran eficaces, amb caràcter general, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure, això no obstant, LOSADA ADVOCATS condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament del formulari corresponent.

Vostè garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LOSADA ADVOCATS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LOSADA ADVOCATS ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LOSADA ADVOCATS o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LOSADA ADVOCATS presta els seus serveis.

Intentar accedir dades d’altres persones o àrees restringides dels sistemes informàtics de LOSADA ADVOCATS o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LOSADA ADVOCATS o de tercers.

Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LOSADA ADVOCATS, sense que es puguin entendre com a cedits cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LOSADA ADVOCATS, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest li atribueixi cap dret sobre aquests.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LOSADA ADVOCATS i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de LOSADA ADVOCATS dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a LOSADA ADVOCATS. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix s’haurà d’abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LOSADA ADVOCATS, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

LOSADA ADVOCATS no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat
LOSADA ADVOCATS exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera exemplificativa, LOSADA ADVOCATS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa a matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LOSADA ADVOCATS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LOSADA ADVOCATS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. LOSADA ADVOCATS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
En el cas que vostè o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, s’haurà de posar en contacte amb LOSADA ADVOCATS identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de LOSADA ADVOCATS, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

6. Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.