Taula amb factura i portátil.

Reclamació per la inclusió indeguda en fitxers d'impagats

L'Audiència de Girona ens ha donat la raó a una reclamació contra una companyia de telefonia per incloure al nostre client en un fitxer d'impagats.

Àrea:

Reclamacions

Indemnització:

3.000€

Estat:

Guanyat

Plantejament:

L'Audiència de Girona ens ha donat la raó a una reclamació contra una companyia de telefonia per incloure al nostre client en un fitxer d'impagats. La sentència estableix que perquè la inclusió en un fitxer d'impagats sigui ajustada a dret s'ha de tractar d'un deute exacta i veraç; i que moltes vegades les factures de telefònica que deriven de despeses, penalitzacions i compra de terminals són discutibles. La sentència reconeix així mateix una indemnització pel nostre client que és una mercantil per import de 3.000,00 € pels danys morals ocasionats per la inclusió indeguda en un fitxer d'impagats.