Normalment es produeixen conflictes d’interessos entre les persones afectades per un accident i la seva asseguradora, ja que, aquesta última, és la que paga la indemnització. A Losada Advocats assessorem i ajudem als nostres clients en cas d’accident de circulació; gestionant i tramitant la teva reclamació per a que rebis la indemnització que et correspon, en funció dels danys i perjudicis, com:

Fem valoracions mèdiques totalment objectives a través de pèrit, que representaran al nostre client i no a la seva asseguradora.

Cal tenir en compte els terminis següents per iniciar les tramitacions d’accidents de circulació

· Terminis per informar (donar part) a la companyia d’assegurances: El termini per informar a la seva companyia d’assegurances és de 7 dies. El transcurs del termini no implica, però, la pèrdua total dels seus drets.

· Termini per a la interposició d’una demanda civil: 1 any des de la possibilitat d’exercir l’acció o des que s’hagin guarit de les lesions i es conegui l’abast definitiu de les mateixes.

A més, fem valoracions mèdiques totalment objectives a través de pèrit, que representaran al nostre client i no a la seva asseguradora, defensarem el dret a indemnització tant al nostre client com al seu/seus acompanyant/s.

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?