A Losada Advocats fem un estudi del teu cas per tal de defensar-te davant de qualsevol negligència mèdica que pugui passar a tu mateix o algun membre de la teva família o empresa.

 És aconsellable una reunió prèvia al despatx per a poder-lo aconsellar personalment.

INSTRUCCIONS QUAN PATEIX UNA NEGLIGÈNCIA MÈDICA

Per poder iniciar l’estudi del seu cas necessitem valorar de forma adequada la viabilitat d’una reclamació. Per això ha de seguir els següents passos, sent aconsellable una reunió prèvia al despatx, per explicar-li personalment i acompanyar-lo personalment durant la preparació prèvia al Judici:

1. Redacti el relat dels fets esdevinguts de la manera més exhaustiva possible i signeu-lo. Demani a les persones que van viure els fets que redactin també un relat de fets, – i si fos possible, – que elevin aquest document a escriptura pública en un Notari.

2. Demani la seva història clínica. Per a això, imprimiu el model de sol·licitud d’història clínica que trobarà aquí. Empleni’l, signeu-lo, afegiu els documents que s’indiquen i envieu-lo per burofax (a Correus) a totes les Clíniques, Hospitals, consultes privades, centres de salut, etc. en els quals hagués d’existir alguna història clínica seva (no només on s’ha comès la negligència).
! Si no la donen transcorregut un mes des que la va sol·licitar, poseu-vos en contacte amb nosaltres i li direm què ha de fer per aconseguir-la.

3. Recopili els parts que li corresponguin siguin:

          · D’incapacitat temporal (baixa), que, si s’escau, hi hagi.
         · Expedient complet d’incapacitat permanent (inclòs informe mèdic de síntesi) que, si escau, s’hagi concedit.
         · Certificat i / o factura de medicaments comprats en una farmàcia.
         · Obtingui informe mèdic del seu metge de capçalera, psicòleg, psiquiatre, etc., que expliqui la situació psiquiàtrica en la qual es troba la mateixa víctima o familiars d’aquesta.

Una vegada que l’aconsegueixi, hauria de facilitar-nos la història clínica completa ordenada cronològicament, el relat subjectiu dels fets i els documents que acreditin la sol·licitud de la història clínica, així com la resta de documents indicats.

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?