Un equip de professionals determina el responsable del dany i procedeix a realitzar les gestions amistoses i judicials de reclamació. Així mateix, en el supòsit que siguis el destinatari d’una reclamació indeguda i no disposi d’una responsabilitat civil específica, els nostres advocats especialistes defensaran els teus interessos davant de les accions presentades en contra teva.

Tant si el nostre client té assegurança de llar com no, l’assessorarem i l’ajudarem a fer les accions pertanyents en qualsevol tipus de cas provocat per danys per aigua.

 Normalment els passos a seguir amb aquests tipus d’incidències són:

En cas que no disposis d’assegurança i el causant dels danys fos un tercer (per exemple, un veí del seu habitatge o la comunitat de propietaris), et recomanem que procedeixis de la forma següent:

  1.  Pren totes les fotografies possibles dels danys(diferents anglès i distàncies, amb una mesura per apreciar l’abast dels desperfectes)
  2. Convida al teu habitatge o instal·lació al president de la comunitat, al veí presumptament responsable o un altre veí, per tal de disposar d’algú que pogués ratificar els fets.
  3. Empra totes les mesures al teu abast per reduir els danys ocasionats (tancar la clau de pas, posar galledes per recollir aigua, recollir aigua del sòl ….)
  4. Conserva restes o proves que puguin acreditar els danys soferts.
  5. Ves confeccionant una relació dels danys i perjudicis soferts i conservi les factures acreditatives dels mateixos (factura del pintor, factura de parquet), factura d’un si no tinguessis més remei que allotjar-te durant el temps que duren les reparacions ….)
  6.  Esbrina si el responsable disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que pogués cobrir els danys. Si és així, dirigeix la teva reclamació a aquesta asseguradora.
  7.  Si el responsable no disposa d’asseguradora de responsabilitat civil, hauràs d’adreçar la reclamació directament a aquest. Per a això, pots utilitzar, adaptant-lo al cas, algun dels models que et facilitem gratuïtament. Envia l’escrit per un mitjà que garanteixi la recepció (burofax o carta certificada amb justificant de recepció)
  8.  Si la reclamació amistosa no prospera i el responsable no paga els danys, hauràs de contractar els serveis d’un advocat. Recorda que disposes d’un termini d’un any per reclamar des de la data d’ocurrència.
  9.  Finalment, recorda que, d’haver tingut contractat una assegurança que inclogui la garantia de reclamació de danys, el teu asseguradora potser t’hauria abonat els danys directament. Si no és així, s’hagués ocupat d’identificar el responsable, reclamar amistosament i d’abonar les despeses necessàries per efectuar la reclamació per via judicial. Valora la seva contractació.

Àrees d'especialització:

Necessites assessorament legal?