Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per qualsevol tipus de lesió que sofreixi a qualsevol dels seus bens i drets que siguin conseqüència del funcionament dels serveis públics.

A Losada advocats, defensem els drets dels nostres clients davant dels danys ocasionats per l’Administració.

Podem entendre com a serveis públics:

A Losada advocats, defensem els drets dels nostres clients davant dels danys ocasionats per l’Administració, i que el nostre client no ha de suportar; entre els quals podem considerar:

  • Responsabilitat patrimonial derivat d’un error mèdic o d’una negligència mèdica.
  • Responsabilitat patrimonial derivada d’un accident ocorregut al carrer, per mal estat de la via pública o vorera.
  • Responsabilitat patrimonial ocasionada al Funcionari Públic o personal laboral de la funció pública.
  • Responsabilitat patrimonial per les lesions ocasionades a un ciutadà per la falta o defectuós manteniment d’un organisme públic i que li ocasiona lesions.

Àrees d'especialització:

Necessita assesorament legal?