Les reclamacions de lloguers poden tenir diverses formes. Una vegada que es produeix l’impagament de rendes per part del llogater, el propietari podrà reclamar judicialment diverses vies:

Precaris

El concepte de precari no figura a la llei, sinó que és de creació conceptual jurisprudencial. Podem parlar de que ens trobem davant d’un cas de precari quan es compleixen aquestes dues idees bàsiques:

En la jurisprudència trobem molts supòsits que es qualifiquen de precari i donen lloc al desnonament.

Àrees d'especialització:

Necessita assessorament legal?