Ala de avión con amanecer de fondo

Per reclamar a una companyia aèria, Losada Advocats us recomanem la següent preparació prèvia:

1. Utilitzar el full de reclamació de la companyia aèria o d’AENA.

Per deixar constància de la incidència el més aviat possible, convé presentar en el propi aeroport un full de reclamació de què disposen les companyies aèries en el seu taulell. Relatarem de forma breu el problema sofert, tot detallant, a més, data, hora, lloc, número de vol i els nostres dades. En cas de poder aportar documents com a prova (tiquets, bitllet …) han de ser còpies, conservant nosaltres els originals.

També podem fer servir els fulls de reclamació d’Aena, qui la traslladarà a l’aerolínia corresponent.

SEMPRE quedarem amb còpia del full presentada, ja que ens servirà de prova de la nostra reclamació.

També ens podem dirigir amb posterioritat per escrit als serveis d’atenció al client de les companyies aèries. Sempre és preferible que, en aquest cas, sigui de manera que quedi constància.

Condicions de reclamació en cas de Línies originàries fora de la UE

2. Davant els tribunals

Si l’aerolínia no ens compensa tal com recull la legislació, o no compleix amb qualsevol de les seves obligacions addicionals (dret a la informació, a devolució del bitllet, a atenció a l’aeroport …), hem de reclamar judicialment. Des d’aquest moment Losada Advocats serà el vostre representant per tal d’aconseguir la vostra compensació econòmica.

Àrees d'especialització:

Necessites assessorament legal?